Laivas sagatavošana sezonai

Laivu Centrs, pievāvā veikt visus nepieciešamos darbus Jūsu kuģošanas līdzekļa sagatavošanai kuģošanas sezonai.

Dzinējs un mehāniskā daļa

 • Dzinēja vizuāla apskate;

 • Dzinēja centrēšana;

 • Eletr. vadu un savienojumu apskate;

 • Gultņu pārbaude;

 • Gofru pārbaude un pārvilkšana;

 • Dzesēšanas sistēmas pārbaude;

 • Anodu pārbaude un maiņa;

 • Dzenskrūvju pārbaude;

 • Impellera maiņa reizi divos gados.

 

Aprīkojums

 • Navigācijas iekārtu kalibrēšana;

 • Elektro iekārtu pārbaude;

 • Akumulātoru pārbaude;

 • Barošanas un lādēšanas sistēmas pārbaude;

 • ūdens un wc sistēmas pārbaude;

 • Gāzes iekārtu pārbaude, gāzes balonu maiņa

 

Korpuss

 • Zemūdens daļas krāsošana ar neapaugošo krāsu;

 • Korpusa mazgāšana;

 • Salona tīrīšana

 

 

Laivas ieziemošana

 • Laivas ūdens apgādes sistēmas konservācija;

 • Laivas waste sistēmas konservācija;

 • Dzinēja eļļas maiņa;

 • Dzinēja eļļas filru maiņa;

 • Dzinēja degvielas un seperatora filtru maiņa;

 • Reduktora filtru maiņa;

 • Gultņu eļļošana

 • Dzinēja dzesēšanas sistēmas konservācija;

 • Degvielas sistēmas konservācija ar degvielas diedevām;

 • Dzinēju un agregātu konservācija ar antikorozijas līdzekļiem;

 • Benzīna dzinēju cilindru un virzuļu konservācija ar teflonu.