Apdrošināšana

Laivu Centrs sadarbojas ar divām apdrošināšanas kompānijām.

 

 

Pantaenius viens no vadošajiem jahtu un motorjahtu apdrošināšanas uzņēmumiem Eiropā .

Uzņēmums piedāvā sekojošus jahtu un motorjahtu apdrošināšanas veidus – korpusa apdrošināšana, civiltiesiskā apdrošināšana un nelaimes gadījumu apdrošināšana.  Plašāka informācija pieejama Pantaenius mājas lapā: www.pantaenius.de

BTA piedāvā:

 • Cilvitiesisko apdrošināšanu;

 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu personām, kas atrodas uz klāja;

 • KASKO apdrošināšanu ūdens transporta līdzekļiem.

 

Ar BTA KASKO apdrošināšanu Tev nebūs jāsatraucas par zaudējumiem, kas radušies ūdens transportlīdzeklim sakarā ar:

 • dabas stihiju postījumiem;

 • ugunsgrēku vai eksploziju;

 • transportlīdzekļa pilnīgu bojāeju;

 • transportlīdzekļa sadursmi ar ūdenī esošiem objektiem, apgāšanos, uzskriešanu uz sēkļa vai nogrimšanu;

 • transportlīdzekļa korpusa, dzinēja un mehānismu bojājumiem;

 • transportlīdzekļa zādzības, laupīšanas gadījumos vai atsevišķu detaļu, iekārtu zādzību;

 • trešo personu prettiesisko rīcību;

 • transportlīdzekļa glābšanas darbu veikšanu.

 

 

Pēc Jūsu pieprasījuma Laivu Centra menedžeris individuāli izstrādās apdrošināšanas piedāvājumu Jums piederošajam ūdens transporta līdzeklim.